Kraj beze stínu

Facebook Instagram

XXXI. ročník festivalu

XXXI. ročník festivalu

Neděle 16. 06. 2019 v 15:30

Představení obce Hanáckého Slovácka „A ta naša dědina“ – Boleradice. Účinkuje Divadelní spolek bratří Mrštíků a obyvatelé obce Boleradice.

Je zvláštní místo v rovinách Jižní Moravy, místo, kde konečky svých prstů krajinu vlní a prohýbá do desítek pahorků a kopečků a stovek menších či větších údolíček Ždánický les, ten nejjižnější cípek Středomoravských Karpat. A právě tu, tísněné mezi dvěma kopci – Nedánovem a Předním Koutem – leží Boleradice, prastará dědina malebného koloritu a bohatých dějin. Mluvím o dědině… ač jsou Boleradice z titulu dávného práva pořádat trhy oprávněny nést titul městys, pro mne pořád zůstávají dědinou. Dědinou, kde se při cestě do vinohradu pod nohama víří voňavý pískovcový prach polní cesty, a sama tato cesta je pořád ještě tu a tam lemována pokroucenými kmeny a haluzemi starých hrušek, marhulí a kadlátek - stromů, které sem vždycky patřily. Dole, v hloubi dědiny, se pořád dá schovat před pařícím slunkem třeba pod kopcem Paseky, kde je stín a chládek po celý rok.  Nahoře pak, nad dědinou, v Psinku a Víckově a dál pod Nedánovem, se slunko bez ustání opírá do polí a vinohradů. Když pak vystoupáte až nahoru na vysoký Nedánov, spatříte nejen naši dědinu sevřenou mezi kopci, ale dále dohlédnete až na kraj Moravy a dál do Rakouska.

Boleradice jsou dědinou plnou nejen šikovných řemeslníků, kde odpoledne po práci v hospodě pořád doptáte snad všechnu pomoc s řešením všech možných starostí jak na domě, tak na poli. Boleradčáci neboli metlaři, jak se jim odedávna říká, jsou však také lidem kulturním, kumštýřským a muzikantským. Divadlo u nás hrály už babičky našich babiček, a nejednoho šikovného muzikanta najdete snad v každé ulici. A právě tento svůj um se vám dnes pokusí Boleradští předvést. Spojenými silami muzikantskými a hereckými snad na vás přenesou alespoň malý kousek poezie a kouzla našeho milovaného kraje.

Antonín Vejvančický
starosta

V Boleradicích pracuje řada spolků a sdružení. Jednou z nejdéle trvajících zájmových aktivit v obci je ochotnické divadlo. Je to již více než sto dvacet let, co se v Boleradicích hraje. Na jeho začátku stanul Cyril Metoděj Hladký, který obstaral vše potřebné k tomu, aby se poprvé rozevřela divadelní opona a ochotnické divadlo v Boleradicích tak vykročilo na cestu k divákům a do historie obce. Jakýmsi pomyslným novodobým milníkem je rok 1982, kdy bylo představení Maryša navrženo k účasti na Národní přehlídce vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Bylo to vůbec poprvé v celé historii divadla okresu Břeclav, že se některý soubor celonárodní přehlídky účastnil. Tento úspěch povzbudil a následovaly další. Na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou byl soubor již sedmnáctkrát a odvezl si odtud vedle řady jiných i ocenění to nejcennější - vítězství v přehlídce a postup na Jiráskův Hronov.

Dnešní vystoupení, které má reprezentovat obec Boleradice, připravili právě členové Divadelního spolku bratří Mrštíků společně s boleradickými muzikanty. Vybrali ukázky z dramatu Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. V Boleradicích byla tato hra uvedena již čtyřikrát: poprvé v roce 1910, dále v letech 1947, v roce 1982 a zatím naposled v roce 2011. Tato inscenace byla nastudována v původním nářečí i krojích a doplněna písněmi uvedenými v sedmém vydání z roku 1910. V dnešním vystoupení uvidíte herce, kteří ztvárnili své role právě v posledním provedení Maryši.


Autorky pořadu: Iva Kahounová, František Koráb


Ornament


Galerie< Předchozí program Následující program >