Kraj beze stínu

Facebook Instagram

Přihláška do soutěže - 2023

Přihláška do Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2023
Přihlašuji se do Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami účasti a s kritérii hodnocení.

Termín přihlášek je 30. 4. 2023.
Datum narození

Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) pro potřeby organizačního zajištění regionálního kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Zároveň souhlasíte s fotodokumentací, videodokumentací, evidencí a archivací jejího průběhu včetně zveřejnění a publikováním výstupů vzniklých uvedenou činností v rámci těchto programů ze strany pořadatele.